Coaching Medialny

ksiazkabook1

Coaching, poprzez zadawanie Coache pytania, podpowiadane przez Coacha podświadome sugestie, ćwiczenia, przypowieści, metafory, zadania domowe, wywołuje w Kliencie (Coache) umiejętności będące w jego lub jej nieświadomych kompletnych zasobach, co wpływa na nazwanie i konsekwentne wprowadzanie zmian.

Każdy człowiek ma #potencjał, by zrealizować #marzenia. Ja jestem trenerem, który wykorzystuje różnorodne metody, by dotrzeć do Klienta i pomóc w osiągnięciu spektakularnych efektów. Umiem zadawać skuteczne #pytania. Staram się przy tym dostrzegać horyzont możliwości i pracować nad strategią, by Klient wyznaczył i osiągał zamierzone #cele. Słucham odpowiedzi wyciągam wnioski i powtarzam je głośno wzmacniając u Klienta wiedzę o swoim wnętrzu, postrzeganiu świata i prawdziwych intencjach. Stąd widać już cel…

Pracuję w ramach soul i life coachingu, niemniej specjalizuję się głównie w coachingu obszaru #mediów, pracy w mediach, pracy z mediami, zajęć związanych z wystąpieniami publicznymi, kontaktami z mediami. Coaching medialny uzupełniam szeregiem praktycznych treningów, po których zawsze wspólnie z Coache definiujemy mocne i słabsze strony, by feedback był kompletny, a podejmowane działania pomocne i rozwojowe.

Grupy docelowe coachingu są w zasadzie nieograniczone. Przyjęło się uważać, że coaching jest zarezerwowany dla biznesu i korporacji. Zupełnie się z tym nie zgadzam. Wiem, że to jedynie kwestie finansowe oraz zasady zarządzania powodują, że koncerny chętniej zamawiają usługi szkoleniowe, co wpływa na podtrzymanie stereotypu, że ludzie spoza „szklanych domów” nie korzystają z treningów. Nie jest to prawdą. W zależności od zdefiniowanych potrzeb i różnych sytuacji, stosuję sposoby pracy dopasowane do Klientów ze świata biznesu (executive i corporate) oraz klientów, dla których jest ważne posiadanie trenera rozwoju osobistego – życiowego (life coaching, personel coaching, coaching osobisty, media coaching, soul coaching). Tu także znajduję Klientów poszukujących w obszarach coachingu kariery i coachingu zawodowego.

Coaching biznesowy opiera się głównie na metodach coachingu narzędziowego, który skupia się na rozwijaniu konkretnych umiejętności, leadreship coachingu, który ukierunkowany jest na rozwój kompetencji przywódczych, performance coachingu, nastawionego na poprawę efektywności działania, osiąganie wyznaczonych celów, jak również coaching ekspercki, gdzie istotą jest skupienie się na specjalistycznej tematyce związanej z wykonywanym przez Klienta zawodem oraz wreszcie techniką shadow coachingu, polegającą na obserwacji zachowań kadry menadżerskiej i późniejszej wspólnej analizie wynikających z tego wniosków.

W swojej coachingowej praktyce stosuję modele co-active coachingu, który akcentuje dynamiczność i wagę relacji między coachem, a Klientem w osiąganiu celów. Osobiście pozycjonuję swoje działania, jako oparte o metody NLP, co pozwala mi na korzystanie z wciąż rozwijanego się globalnego spektrum setek skutecznych technik. Lecz jestem przede wszystkim coachem, który wierzy w siłę pytań i wynikających z tego inspiracji – czyli pure coachingu. W szczególnych sytuacjach uważam za stosowne łączenie różnych metod i wówczas spełniam tu warunki stawiane dla coachingu zintegrowanego. Ma to szczególne znaczenie przy różnorodnych szkoleniach i doradztwie, które nie mogą obejść się bez dodatkowych treści, szczególnie naukowych wstępów i szerokich objaśnień, które prowadzą do treningów umiejętności.

Coaching w organizacji może odbywać się z zachowaniem zasad poufności, lecz przełożeni, którzy zawierają kontrakt na coaching mogą życzyć sobie działań w oparciu o metody otwartości treści. W life coachingu tego zastrzeżenia nie stosuję i zawsze zapewniam pełną dyskrecję. Z uwagi na to szczególnie specjalnie traktuję realizowany przez siebie coaching rozwoju osobistego w obszarze soul coachingu. Guru metod coachingowych Robert Dilts uważa, że coach pracuje na dwóch z sześciu poziomów neurologicznych Klienta – a mianowicie w obszarze tożsamości i przekonań. Na szczycie piramidy jest jednak najważniejszy poziom – duchowości. Od niego zaczyna się i na nim kończy się wszelkie nasze wewnętrzne odbieranie i rozumienie świata. Stąd wynika wpływ na wszelkie inne obszary, w tym znajdujące się poniżej tożsamość i przekonania. Kto odważy się dotknąć „duszy”, ten wyznaczy największe i najbliższe sobie zmiany. Wybór drogi zawsze należy jednak do Klienta.

Struktura proponowanej przeze mnie sesji coachingowej zamyka się zwykle w zegarowej godzinie. Koszt inwestycji zależy od potrzeb Klienta i ilości sesji, w czasie których zaplanujemy dojście do oczekiwanych rozwiązań. Sesje odbywają się w moim gabinecie we Wrocławiu, lub w każdym innym dobrym dla Klienta i dla mnie miejscu, po wcześniejszym uzgodnieniu. Stosuję również możliwość prowadzenia sesji telefonicznych oraz poczty elektronicznej.

red. Robert J. Błaszczyk

Zapraszam na sesję media-coachingową już teraz: robert(at)medioznawca.eu

Share Button
Welcome , today is poniedziałek, 21 września 2020