News „żyje” jeden dzień…

Published on: 19 stycznia 2016

park-1163897-1919x1275Prasa unicestwia ludzi, wyniszcza duszę, serce, honor, rozum – o! Rozum przede wszystkim”, mawiał znany polski prozaik Stanisław Przybyszewski.

O tym, że cykl życia wiadomości zamyka się w prasie w jednym dniu, wiedzą wszyscy studenci dziennikarstwa, a zasadę tę stosują niektórzy redaktorzy. Nowe, nowe media wydłużają życie newsa praktycznie w nieskończoność i dzięki temu może u odbiorców powodować wrażenie uczenia się przebiegu i skutków różnorodnych wydarzeń, opisywanych przez media. Niemniej chciałbym dzisiaj pozostawić u moich Szanownych Czytelników pewną myśl – skoro bowiem, wiadomość żyje jeden dzień, a tylko w nowych nowych mediach może żyć dłużej lub w zasadzie pozostawać „nieśmiertelną”, to czy łatwy powrót w globalnej sieci do wybranego newsa sprzed miesięcy, czy lat, będzie elementem narzędzia decyzyjnego, a chociaż uczenia się „na sukcesach i błędach”, wśród przedstawicieli młodego pokolenia Polaków, którzy chętniej i w zasadzie biegle korzystają z Internetu?

Badacze oddziaływania mediów, proponują wśród szeregu teorii m.in. teorię „Magicznego Pocisku”. 1. Ludzie w społeczeństwie masowym żyją w społecznej izolacji, podlegają w nikłym stopniu kontroli społecznej sprawowanej przez innych, ponieważ pochodzą z różnych środowisk i nie podzielają jednolitego systemu norm, wartości i wierzeń. 2. Jak inne zwierzęta, ludzkie istoty od urodzenia są wyposażone w jednolity zasób instynktów, które kierują ich sposobami reagowania na zjawiska otaczającego świata. 3. Ponieważ działania ludzkie nie są kształtowane przez więzi społeczne, a kierowane przez jednakowe instynkty, jednostki reagują na wydarzenia (takie jak medialne) w podobny sposób. 4. Ludzie dziedziczą genetyczną naturę, a izolacja społeczna składania do recepcji i interpretowania przekazów medialnych w jednakowy sposób. 5. Zatem, przekazy medialne są jak symboliczne „pociski”, uderzając w oczy i uszy jednostek i wywołując w ich umysłach i zachowaniach podobne efekty – są one bezpośrednie, natychmiastowe, jednakowe, a przez to silne*.

Jeśli idea pocisku sprawdziła się dla mediów elektronicznych i drukowanych, to czy sprawdzi się w czasie nowych nowych mediów? Czy, jak wspomniałem powyżej czeka nas okres swoistego oświecenia społecznego, gdzie rolę latarni przejęta zostanie przez Internet, gdzie można niczym w maszynie czasu cofnąć się i odnaleźć na temat w zasadzie każdego znaczącego wydarzenia, wszelkich, aktualnych dla tego wydarzenia i czasu po jego wystąpieniu wniosków?

red. Robert J.  Błaszczyk

 

Do tekstu zainspirowało mnie dociekanie o możliwość racjonalnego poszukiwania i korzystania z wiedzy o różnych wydarzeniach, np. wyborach, wypadkach, prezentacjach, wystąpieniach, a nawet pogodzie, umieszczonych w nowych nowych mediach i czy ta wiedza oraz jej świadome poszukiwanie może być receptą do zwiększenia świadomości i umiejętności trafniejszego podejmowania różnorodnych decyzji. W materiale wykorzystałem badania DeFleur’a i Dennis’a oraz przemyśleń z publikacji naukowej „Media i komunikowanie masowe” Tomasza Goban-Klasa.

 

W razie chęci wykorzystania koncepcji z artykułu lub tekstu jako takiego, proszę o kontakt robert(at)medioznawca.eu

 

#media #prasa #internet #wiedza #uczenie #medioznawca

Share Button
Welcome , today is niedziela, 9 sierpnia 2020