Szkolenia Medialne

grafika na stenda2010

 

#szkoleniamedialne

 

SZKOLENIA MEDIALNE

Słowem wstępu – Robert J. Błaszczyk – od 1992 roku pracuję w mediach oraz przy działaniach PR. Nie jestem tylko przygotowanym do uczenia trenerem i wykładowcą wyższych uczelni, ale przede wszystkim praktykiem. Byłem zarządcą mediów, tworzyłem struktury firm medialnych, gdzie według moich wytycznych pracowali podlegli mi dziennikarze. Według mojej osobistej opinii, szkolenia medialne są – i ja tak do nich podchodzę – wiedzą teoretyczną i ćwiczeniami praktycznymi z zakresu wystąpień przed kamerą i mikrofonem. Szkolenia medialne, które oferuję, uczą, jak zachować się w czasie kontaktu z mediami, wystąpień publicznych, udzielania wywiadów i obrony swoich racji w sytuacjach kryzysowych. Są to działania etyczne, związane z ciężką pracą i dające wymierne efekty wizerunkowe.

 

Dla kogo: pasjonaci mediów, twórcy i zarządcy innowacyjnych kanałów komunikacji (portale społecznościowe/kontentowe) dziennikarze, politycy, samorządowcy, pracownicy działów PR i MR, rzecznicy prasowi, menadżerowie i pracownicy działów komunikacji społecznej, przedsiębiorcy, studenci i uczniowie;

Po co: by świadomie budować wizerunek, udzielając trafnych i właściwych odpowiedzi na pytania dziennikarzy oraz by skutecznie pytać, jako pracownik redakcji; by umiejętnie wykorzystać masowe komunikowanie do przekazu swoich treści, idei, komunikatów; by zainteresować publiczność, odbiorców, audytorium; by umieć odpowiedzieć na „trudne” pytania w czasie, gdy w organizacji wystąpi sytuacja kryzysowa;

Jak: poprzez trening przed kamerą i mikrofonem, w oparciu o nowoczesne i uznane w USA oraz międzynarodowych korporacjach metody pure coachingu, coachingu medialnego i Neurolingwistycznego Programowania (NLP coaching).

 

Coaching medialny, działania treningowe dla i w środkach masowego przekazu, a także szkolenia komunikacji z mediami, również w sytuacjach kryzysowych – to od lat podejmowane przeze mnie działania. Zapraszam na spotkania indywidualne, grupowe, otwarte i zamknięte.

Szkolenia medialne mają za zadanie przekazanie wiedzy teoretycznej i praktycznej związanej z umiejętnością udzielania wywiadów, wystąpień publicznych, umiejętnego odpowiadania na pytania dziennikarzy w długich autoryzowanych tekstach, jak również krótkich „setkach”.

Szkolenia medialne to także zdobywanie praktycznej wiedzy o tajnikach pracy dziennikarzy o mediach od kuchni, o technice radiowej i telewizyjnej produkcji jednostkowych audycji, jak również o całych programach, stanowiących fundamenty potęgi dzisiejszych koncernów medialnych.

Takie treningi są niezbędne dla polityków, rzeczników prasowych, specjalistów działów PR i MR, osób zasiadających na menadżerskich stanowiskach narażonych na kontakt z dziennikarzami, pasjonatów mediów, a nawet dla studentów dziennikarstwa lub politologii.

Osobiście zarządzałem od 1992 roku programami i firmami medialnymi, byłem redaktorem naczelnym, dyrektorem programowym, niejednokrotnie także twórcą środków masowego przekazu.

W ramach coachingu medialnego – w tym treningów i szkoleń związanych z szeroko pojętą komunikacją z mediami, zapraszam także pasjonatów i przedsiębiorców, planujących założyć własne medium. Jestem jednym z niewielu w Polsce ekspertów praktyków zorientowanych w procedurach koncesyjnych, wymaganych podczas procesów przed Krajową Radą Radiofonii i Telewizji. Doradzam w zakresie koncepcji programowych, technicznych, ekonomicznych. Pomagam również w zdefiniowaniu i opisaniu już istniejących koncepcji, pod wnioski wymagane do procedury koncesyjnej.

Do dzisiaj jestem również czynnym wykładowcą dziennikarstwa w Wyższej Szkole Zarządzania „Edukacja” we Wrocławiu, Dolnośląskiej Szkole Wyższej oraz redaktorem naczelnym „RadioPatrol.PL” i portalu „ProwadzenieImprez.com”, jak również wspomagam programowo „Dolnośląskie Radio”. W ramach działań medialnych współtworzę i prowadzę w wymienionych rozgłośniach radiowych projekt „Radiowa Akademia Medialna”, opisujący przyszłość nowych mediów, na podstawie podejmowanych praktycznych działań i w odniesieniu do aktualnych badań.

Naukowo badam media i procesy komunikowania w bezpieczeństwie publicznym.

Zapraszam na szkolenia: robert@medioznawca.eu

 

red. Robert J. Błaszczyk

Zapisz

Share Button

Dodaj komentarz

Welcome , today is poniedziałek, 21 września 2020